هدر اصلی
1387/02/26 13:45:00
سرویس صحن

دستور کارهای هفتگی مجلس شورای اسلامی

دستور کارهای هفتگی مجلس شورای اسلامی در آخرین هفته کاری مجلس هفتم اعلام شد.

به گزارش خانه ملت،دستور کارهای هفتگی مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهار‌‌شنبه به شرح زیر است:  


ردیف

شماره ثبت

عنوان

شماره چاپ

شماره چاپ سابقه

 • 1

614

گزارش کمیسیون عمران درمورد:

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقررات استفاده از واگن‌ها و کانتینرها ، مقررات استفاده از واگن‌ها در حمل و نقل بین‌المللی پی.پی.دبلیو p.p.w ..  (اعاده شده از شورای محترم نگهبان)

2156

1548

 • 2

454

گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی درمورد:

لایحه شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم. (رسیدگی طبق اصل  85   قانون اساسی به منظور تعیین مدت اجرای آزمایشی).

2138

984 - 1158-

 • 3

170

گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد:

لایحه اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث. (رسیدگی طبق اصل  85   قانون اساسی به منظور تعیین مدت اجرای آزمایشی).

2155

189 - 1085

 • 4

427

گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد :

لایحه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد. (رسیدگی طبق اصل  85   قانون اساسی به منظور تعیین مدت اجرای آزمایشی).

اصلاحیه

2082

 

934

1108

 • 5

790

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد:

لایحه تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد درخصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها.

2133

2044

 • 6

729

گزارش کمیسیون عمران درمورد:

لایحه تصویب موافقتنامه بین دولتی شبکه راه آهن سراسری آسیایی.

2150

1858

 • 7

742

گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد:

لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا و پروتکل اصلاحی آن.

2151

1905

 • 8

796

گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد:

لایحه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا.

2152

2064

 • 9

806

گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی در مورد:

لایحه موافقتنامه معاضدت قضائی در زمینه امور حقوقی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس.

2134

2101

 • 10

118

گزارش شور دوم کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد:

لایحه نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی.

1206

128- 357- 1176

 • 11

125

گزارش شوردوم کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد:

لایحه الحاق یک تبصره به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون جنگلها و مراتع.

844

135 - 270 - 678

 • 12

89

گزارش شوردوم کمیسیون قضائی وحقوقی درمورد:

لایحه اصلاح قانون‌حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح.

1014

96 - 269 - 876

 • 13

480

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد:

طرح استفساریه محدوده قانونی موضوع ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374

1132

1070

 • 14

198

گزارش شوردوم کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد :

لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسائل نقلیه. [1]

1662

275-1015- 1355

 • 15

800

گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد:

طرح خدمات‌رسانی به ایثارگران. (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ  1/12/1386 به تصویب رسیده است).

اصلاحیه

2116

 

2087

2091

2115

 • 16

579

گزارش شوراول کمیسیون عمران درمورد :

لایحه بیمه اجباری مسوولیت حرفه‌ای مجریان ساخت و ساز ساختمانها.

1501

1435

 • 17

580

گزارش شوراول کمیسیون اجتماعی درمورد:

طرح تقویت آبزی‌پروری در استان سیستان و بلوچستان.

1502

1436

 • 18

560

بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان محترم مجلس مبنی بر رسیدگی به طرح حمایت از حریم خصوصی طبق اصل (85) قانون اساسی. ( تقاضای نمایندگان محترم مبنی بر رسیدگی طبق اصل (85) قانون اساسی در جلسه عنلی مورخ 14/9/1385 اعلام گردید)

-

1385 - 1483

 • 19

252

گزارش شوراول کمیسیون اجتماعی درمورد:

طرح تشکیل کمیته ملی زیست ایمنی (کمزا).

644

450

 • 20

48

گزارش شوردوم کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس درمورد:

طرح اصلاح موادی از آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.

1577

52-182

344

 • 21

459

گزارش شوراول کمیسیون مشترک درمورد :

لایحه تجارت.

1276

989

 • 22

626

گزارش شوراول کمیسیون اقتصادی درمورد :

لایحه تصویب اساسنامه شرکت بین‌المللی اسلامی تامین مالی تجاری (وابسته به بانک توسعه اسلامی).

1677

1572

 • 23

576

گزارش شوراول کمیسیون اجتماعی درمورد :

طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه‌وقت بانوان مصوب 18/1/1364.

1611

1432

 • 24

634

گزارش شوراول کمیسیون اجتماعی درمورد :

لایحه الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی.

1666

1593

 • 25

586

گزارش شوراول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد :

طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور.

1513

1457

 • 26

360

گزارش شوراول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد :

طرح اصلاح تبصره (1) ماده (100) قانون شهرداریها.

877

730

 • 27

553

گزارش شوراول کمیسیون فرهنگی درمورد:

طرح استفاده مدیریت‌شده از ماهواره‌های پخش مستقیم.

1423

1360

 • 28

721

بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان محترم مجلس مبنی بر رسیدگی به لایحه حمایت خانواده طبق اصل (85) قانون اساسی. (تقاضای نمایندگان محترم مبنی بر رسیدگی طبق اصل 85 قانون اساسی در جلسه علنی مورخ 9/5/1386 اعلام گردید)

-

1837

2076

 • 29

595

گزارش شوراول کمیسیون قضائی وحقوقی درمورد:

لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.

1718

1487

 • 30

443

گزارش شوراول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد :

لایحه ناظر بر اجرای معاهده منع گسترش ، تولید، انباشت و بکارگیری سلاحهای شیمیائی و انهدام آنها.

1094

962

 • 31

594

گزارش کمیسیون عمران درمورد :

لایحه استفساریه تبصره(6) ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک‌واراضی موردنیازشهرداریها مصوب 1370.

1558

1486

 • 32

720

گزارش شوراول کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد:

لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز.

2077

1836

 • 33

366

گزارش کمیسیون شوردوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد :

طرح اصلاح ماده (83) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

1389

748 - 915

سؤال :

- سؤال آقای هدایت‌الله میرمرادزهی نماینده محترم سراوان از وزیر محترم آموزش و پرورش.

موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

1 - بررسی استیضاح جناب آقای سیدمسعود میرکاظمی وزیر محترم بازرگانی.

2 - گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد تحقیق و تفحص از گمرک ایران.

3 - گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد تحقیق و تفحص از مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی.

4 - گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد تحقیق و تفحص از بانکهای دولتی.

5- گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات ایران.


1 - تقاضای تغییر دستور درخصوص ردیفهای (2) تا (14) به تصویب رسیده است.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet