انتخابات ریاست جمهوری
1390/12/13 11:18:00
سرویس صحن
/دستور این هفته مجلس/

تفحص از مرکز پژوهش‌ها و سوال از رییس جمهور در صدر دستور کار مجلس

این هفته نمایندگان در نشست علنی مجلس افزون‌بر سؤال از رئیس‌جمهور، موضوع تحقیق و تفحص از مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان تربیت‌بدنی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه را در دستور کار قرار می‌دهند.
تفحص از مرکز پژوهش‌ها و سوال از رییس جمهور در صدر دستور کار مجلس این هفته نمایندگان در نشست علنی مجلس افزون‌بر سؤال از رئیس‌جمهور، موضوع تحقیق و تفحص از مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان تربیت‌بدنی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه را در دستور کار قرار می‌دهند. https://cdn.icana.ir/d/019/15924.jpg تفحص,از,مرکز,پژوهش‌ها,و,سوال,از,رییس,جمهور,در,صدر,دستور,کار,مجلس Icana

به‌گزارش خبرگزاری خانه ملت٬ بر اساس دستور هفتگی اعلامی ٬ نمایندگان در نشست‌های علنی این هفته خود٬ طرح عدم لزوم بیمه مجدد اجباری شاغلین فصلی و ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر که نزد صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر بیمه هستند٬ مورد بررسی قرار می‌گیرد (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 11/5/1388 به تصویب رسیده است و در اجرای ماده (145) آئین‌نامه داخلی و تصویب مجلس در جلسه علنی مورخ 18/11/1390 با حق‌تقدم در دستور قرار گرفت).

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه حمایت از خانواده از دستور کارهای دیگر مجلس در این هفته به‌شمار می‌آید.

بنابر این گزارش٬ نمایندگان در نشست این هفته مجلس به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در باره طرح اصلاح  قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب 1378 و اصلاحیه 1379 رسیدگی می‌کنند. (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1/2/1389 به تصویب رسیده است)

بررسی گزارش کمیسیون انرژی درباره طرح قانون وزارت نفت از دیگر دستور کارهای این هفته مجلس است. (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 19/7/1390 به تصویب رسیده است)

همچنین گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره لایحه جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد (یک‌فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 6/5/1388 به تصویب رسیده است).

نمایندگان در نشست این هفته مجلس٬ گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه اجازه افزایش سهام ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و موسسه توسعه بین‌المللی (IDA) از موسسه‌های وابسته به گروه بانک جهانی را بررسی می‌کنند. (یک‌فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 22/9/1390 به تصویب رسیده است)

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح حذف نام پست‌بانک از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری قانون اجرای سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی از دیگر دستور کارهای این هفته مجلس به‌‌شمار می‌آید (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 23/8/1390 به تصویب رسیده است).

همچنین گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح تبدیل وضعیت مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی در نشست این هفته مجلس از سوی نمایندگان مورد بررسی قرار می‌گیرد. (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 4/10/1390 به تصویب رسیده است)

نمایندگان در نشست این هفته مجلس٬ گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح اصلاح عنوان صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر را مورد بررسی قرار می‌دهند. (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 4/10/1390 به تصویب رسیده است)

در نشست این هفته مجلس٬ گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره لایحه اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها از سوی نمایندگان مورد بررسی قرار می‌گیرد. (در اجرای ماده 102 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

بنابر این گزارش٬ گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح تسری قانون فوق‌العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان دامپزشکی کشور از دیگر دستور کارهای این هفته مجلس به‌شمار می‌آید. (در اجرای ماده 102 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

همچنین گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره طرح اصلاح تبصره (3) ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در نشست این هفته مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. (در اجرای ماده 102 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

به‌گزارش خانه ملت٬ گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور در نشست این هفته مجلس ارائه می‌شود. (در اجرای ماده 102 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

بنابر این گزارش٬ گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح مواد (38) و (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  1387  را مورد بررسی قرار می‌دهند. (در اجرای ماده 102 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

نمایندگان همچنین در نشست علنی این هفته مجلس٬ گزارش کمیسیون اجتماعی دربارهطرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاههای اجرائی و حذف شرکتهای پیمانکار (در اجرای ماده 102 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)٬ گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی درباره طرح استفساریه بند (د) ماده (4) قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم و نامهای تجاری(در اجرای ماده 102 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)٬ گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل (44) قانون اساسی درباره طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب 1377 و الحاق موادی به آن (در اجرای ماده 102 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت) و گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره طرح ممنوعیت ساخت، حمل و نگهداری ادواتی که در درگیری فیزیکی بین افراد کاربرد دارد٬ از سوی نمایندگان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

همچنین موارد ذیل نیز در دستور این هفته قرار دارد:

1 – گزارش سوال عده‌ای از نمایندگان مجلس از رئیس جمهور (در اجرای ماده 196 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

2 - گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از میزان تحقق اهداف سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی (شماره چاپ 1695)

3 - بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

4 - گزارش کمیسیون انرژی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از قراردادهای نفت و گاز (شماره چاپ1713)

5 – گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور (شماره چاپ 1714)

6 - بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از حادثه منجر به فوت و جرح عده‌ای از کارگران در کارخانه ایران خودرو

7 - گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شورای عالی اداری و برخی از اقدامات اخیر دولت مثل دورکاری و انتقال وزارتخانه‌ها و کارکنان به سایر استانها (شماره چاپ 1715)

8- بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه تامین تجهیزات مورد نیاز در حوزه صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات

9 - گزارش کمیسیون انرژی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از مناقصات، مزایده‌ها و واگذاری شرکت مپنا وابسته به وزارت نیرو (شماره ترتیب چاپ 1726)

10- گزارش کمیسیون فرهنگی درمورد تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی (شماره چاپ 1741)

11 – گزارش کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات درمورد عدم اجرای جزء(ب) بند (1) و تبصره‌های بند (2) قانون بودجه سال 1390 کل کشور (دراجرای ماده «233» آیین‌نامه داخلی) (شماره چاپ 1742)

12 – گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز (شماره ترتیب چاپ 1833)

13 - بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه

14 - بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از علت عدم اجرای قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی در شرکت سایپا

15 - بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet