هدر اصلی
1386/04/04 11:33:00
سرویس سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مجلس آسیایی این هفته انتخاب می‌شوند

انتخاب پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت عضویت در مجلس آسیایی در دستور کار این هفته جلسات علنی قرار دارد.


دیگر دستور کارهای نمایندگان در جلسات علنی هفته جاری مجلس به این شرح است:


1- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد:
طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران.
(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 19/7/1385 به تصویب رسیده است)
شماره ثبت 599
2- ادامه رسیدگی به طرح دو فوریتی اعاده بودجه خدماتی حمایتی زنان سرپرست خانوار و معلولان به سازمان بهزیستی کشور (دو فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 8/3/1386 به تصویب رسیده است)
شماره ثبت 697
3- رسیدگی به طرح دو فوریتی تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها. (اعاده شده از شورای نگهبان)
شماره ثبت 668
4- گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد:
لایحه بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی.
(یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 10/3/1386 به تصویب رسیده است)
شماره ثبت 471
5- گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد:
طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌های پرستاری. (یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 23/3/1386 به تصویب رسیده است)
شماره ثبت 391
6- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:
لایحه اصلاح ماده (3) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب 1374.
(یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 2/3/1386 به تصویب رسید)
شماره ثبت 635
7- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:
طرح تغییر ساعت رسمی کشور.
(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 21/1/1386 به تصویب رسید)
شماره ثبت 662
8- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:
لایحه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت.
(یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 1/3/1386 به تصویب رسید.
شماره ثبت 683
9- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد:
طرح اصلاح بند (ج) تبصره (15) قانون بودجه سال 1386 کل کشور.
(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 30/2/1386 به تصویب رسید)
شماره ثبت 686
10- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بر:
تصویب تقاضای تحقیق و تفحص عده‌ای از نمایندگان مجلس از سازمان حفاظت محیط زیست.
11- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
سوال آقای محمدعلی مقنیان نماینده بیجار از وزیر نیرو.
12- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
سوال خانم عشرت شایق نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر از وزیر جهاد کشاورزی.
13- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
سوال آقای سیدمحمد جعفر سادات موسوی نماینده مبارکه از وزیر نیرو.
14- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
طرح استفساریه بند (1) تبصره (2) قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب 1362.
(در اجرای ماده 102 آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
شماره ثبت 561
15- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری زیمبابوه.
(در اجرای ماده 102 آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
شماره ثبت 405
16- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
لایحه موافقتنامه دو جانبه در مورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان.
(در اجرای ماده 102 آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
شماره ثبت 412
17- گزارش شور دوم کمیسیون عمران در مورد:
لایحه تغییر نام سازمان بنادر و کشتیرانی به سازمان بنادر و دریانوردی.
(در اجرای ماده 102 آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
شماره ثبت 79
18- گزارش کمیسیون عمران در مورد:
لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی عربستان سعودی در زمینه حمل و نقل دریایی.
(در اجرای ماده 102 آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
شماره ثبت 441
19- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته و تروریسم بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان.
(در اجرای ماده 102 آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
شماره ثبت 419
20- گزارش شور اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
طرح اصلاح قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 1372.
(در اجرای ماده 102 آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
شماره ثبت 499
21- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون نشانه گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی.
(در اجرای ماده 102 آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
شماره ثبت 420
22- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
لایحه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی و اصلاحیه آن.
(در اجرای ماده 102 آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
شماره ثبت 434
23- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت افغانستان در مورد کمک و همکاری دو جانبه در مسایل گمرکی.
(در اجرای ماده 102 آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
شماره ثبت 437
24- گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد:
لایحه توسعه صنایع دریایی.
(در اجرای ماده 102 آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
شماره ثبت 74
25- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
لایحه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس.
(در اجرای ماده 102 آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
شماره ثبت 440
26- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی.
(در اجرای ماده 102 آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
شماره ثبت 442
27- گزارش شور اول کمیسیون اقتصادی در مورد:
لایحه مقررات تسهیل کننده رقابت و ضوابط مربوط به کنترل و جلوگیری از شکل گیری انحصارات.
(در اجرای ماده 102 آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
شماره ثبت 469
به دلیل عدم فرصت رسیدگی به کلیه موارد در دستور هفتگی، در این جزوه تنها به ذکر 27 مورد بسنده شده است. متذکر می‌گردد 39 مورد در راستای ماده (102) آیین نامه داخلی در دستور هفتگی قرار دارد.
سوال حمید زنگنه نماینده اهواز از وزیر نیرو نیز در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد.

 

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet