هدر اصلی
1392/04/18 10:45:42
سرویس دیگر رسانه‌ها_
دهقان:

مرسی کم ظرفیت و متکبر بود/ البرادعی نشان داده که ابزار دست آمریکا است

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ملت ایران طرفدار ملت مصر و اسلام انقلابی است و از جریانی که بتواند پرچم اسلام انقلابی را در مصر بلند کند فعالانه حمایت خواهد کرد گفت: مرسی فرد کم ظرفیت و متکبر بود و این موضوع در اولین سفرش به ایران عیان شد.
مرسی کم ظرفیت و متکبر بود/ البرادعی نشان داده که ابزار دست آمریکا است عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ملت ایران طرفدار ملت مصر و اسلام انقلابی است و از جریانی که بتواند پرچم اسلام انقلابی را در مصر بلند کند فعالانه حمایت خواهد کرد گفت: مرسی فرد کم ظرفیت و متکبر بود و این موضوع در اولین سفرش به ایران عیان شد. https://cdn.icana.ir/d/019/4662.jpg مرسی,کم,ظرفیت,و,متکبر,بود/,البرادعی,نشان,داده,که,ابزار,دست,آمریکا,است Icana

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری خانه ملت؛ محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اوضاع مصر گفت: مرسی در یک سال اخیر به دلیل بی تجربگی، غرور و اشتباهاتش به انقلاب مصر ضربه زد و نتوانست کار آمدی اخوان المسلیمن و انقلابیون مصر را نشان دهد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان این که مرسی به خاطر عدم پایبندی به اصول اسلامی مسلمان های واقعی را رها کرد و به سمت آمریکا و برخی جریان های وابسته به غرب تمایل پیدا کرد گفت: رئیس جمهور سابق مصر  نقش خود را در قبال سوریه، فلسطین و ایران نتوانست درست ایفا کند.
وی گفت: مرسی فکر می کرد می تواند با محافظه کاری در طول این مدت همه را در کنار خودش نگه دارد غافل از این که آمریکا و اسرائیل که جریان وابسته به خود را در مصر از دست داده بودند و خطری را نسبت به انقلاب مصر احساس می کردند زمینه سرنگونی وی را فراهم کردند.

اشتباهات مرسی به پای اخوان المسلمین نوشته نشود؛ مصر دشمن اصلی خود را فراموش نکند
نماینده مردم طرقبه و چناران با بیان این که  گرچه مرسی به عنوان رئیس جمهور سابق مصر اشتباهاتی را انجام داد اما ملت مصر نباید دشمن اصلی خودشان و خطر توطئه آمریکا و اسرائیل و برخی وابستگان آن ها در منطقه را نادیده بگیرند اظهار داشت: حتما جریان اخوان و وجود دمکراسی در مصر به ضرر آمریکایی ها خواهد بود و قطعا روی کار آمدن افراد غرب زده و وابسته مانند البرادعی و عدلی منصوری به نفع آمریکا است.
عضو هیئت رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نباید اشتباهات مرسی را به پای اخوان المسلیمن نوشت چرا که اخوان المسلمین یک جریان اسلامی است که در انتخابات گذشته به دلیل شرایط کشور مصر مجبور بود از مرسی حمایت کند و از سویی مرسی نیز نماینده همه اخوان المسلمین نیست.

دو دستگی مردم باعث تضعیف مصر و تقویت جریان آمریکایی - اسرائیلی می شود
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در طول سال های متمادی ثابت کرده است که بین اخوان المسلمین و جریان آمریکایی همیشه  طرف اخوان المسلمین است تصریح کرد:مسائلی که اخیرا در مصر به وجود آمده است باعث دودستگی مردم شده و این دو دستگی که توسط آمریکا و برخی سیاست مداران غافل مصری انجام گرفته است باعث تضعیف ملت مسلمان مصر و تقویت جریان آمریکایی اسرائیلی می شود.

کشوری که میتوانست خاری در چشم رژیم صهیونیستی باشد با اردو کشی خیابانی تضعیف خواهد شد
دهقان خاطر نشان کرد: کشوری که انقلابش می توانست خاری در چشم رژیم صهیونیستی و آمریکا باشد در صورت ادامه اردوکشی های خیابانی به یک مصر ضعیف تبدیل خواهد شد.
نماینده مردم طرقبه و چناران با بیان این که معتقدم اصل حضور مردم در خیابان ها آن هم برای مدت کوتاهی به منظور افزایش بینش مردم و این که نسبت به مسائل کشورشان بی تفاوت نباشند خوب است و جبهه بندی ها در مصر باید تغییر کند گفت: در هر دو جبهه در مصر عده ای از مخالفان آمریکا حضور دارند و باید کسانی که به خیابان ها می آیند به دو جبهه موافقان و مخالفان آمریکا و اسرائیل تبدیل شوند.
عضو هیئت رئیس مجلس با بیان اینکه جریان البرادعی نشان داده که ابزار دست آمریکاست و به علت وابستگی فکری به غرب افراد قابل اطمینانی نیستند و از سویی ارتش مصر نیز اقدامش در راستای خدمت به آمریکا بود گفت:ابتدا باید مردم مصر یک جبهه ضد آمریکایی تشکیل دهند و بعد بر اساس آن اهداف خود را دنبال کنند.
وی در ادامه افزود: در آشفتگی مصر در میان مخالفان اخوان المسلمین که محل تجمع انها میدان التحریر است برخی ضد آمریکایی هستند و همچنین تمام کسانی که در میدان رابع العدویه  به عنوان موافقان اخوان جمع شدند نیز مدعی ضد آمریکایی بودن هستند و این شرایط بهترین موقعیت برای اخوان المسلمین است تا ابتکار عمل را به دست بگیرد و بر آرمان های اخوان المسلمین و مسلمانان که همان ضدیت با آمریکا و اسرائیل است تاکید کند.

مسلمانان مصر مقابل کسانی که ضد اسلام و منافع کلی مصر هستند بایستند
دهقان با بیان این که به جای این که تجمعات و اردوکشی های خیابانی در مصر حول فرد شکل بگیرد باید بر روی افکار اسلامی شکل بگیرد گفت: مسلمانان مصر باید مقابل کسانی که ضد اسلام و منافع کلی مصر هستند بایستند.
عضو هیئت رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: اخوان المسلمین نباید دیگر بر روی مرسی اصراری داشته باشد چرا که وی اشتباهات فاحشی داشته و مردم نیز از عملکرد وی ناراضی هستند به همین خاطر اخوان المسلمین باید بهترین نیروهای خود را وارد صحنه انتخابات کند.

مرسی فردی کم ظرفیت و متکبر بود
وی با اشاره به این که مرسی فرد کم ظرفیت و متکبر بود و این موضوع در اولین سفرش به ایران مشخص بود گفت: ما خوشحال نیستیم که در مصر دمکراسی از بین رفته و آمریکا در امور این کشوردخالت می کند اما مرسی فردی نبود که اخوان المسلمین بتواند بر روی او سرمایه گذاری کند و به نظر می رسد که اخوان المسلمین، مسلمانان و سایر گروه های مصر باید بر روی اسلام و دشمنی با آمریکا و اسرائیل سرمایه گذاری کنند.
دهقان خاطر نشان کرد: اخوان المسلمین و مسلمانان مصر باید بر روی تفکرات رهبران اخوان المسلمین که بر روی آرمان های فلسطین و ضدیت با آمریکا و اسرائیل و استقلال و ضرورت دمکراسی در مصر تا کید داشتند سرمایه گذاری کنند.

از جریانی که بتواند پرچم اسلام انقلابی را در مصر بلند کند فعالانه حمایت میکنیم
دهقان با اشاره به اینکه ملت ایران طرفدار ملت مصر و اسلام انقلابی است و  از جریانی که بتواند پرچم اسلام انقلابی را در مصر بلند کند فعالانه حمایت خواهد کرد گفت: همچنین جمهوری اسلامی ایران باید در مقابل جریانی که پرچم آمریکا را در مصر بلند می کند موضع گیری کند.

دیپلماسی ایران باید در قبال مصر بیشتر فعال شود
عضو هیئت رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران باید در قبال مصر  به عنوان یکی از کشور های مسلمان جهان که در حدود 80 میلیون جمعیت دارد بیشتر فعال شود و نگذاریم آمریکا هر غلطی که می خواهند در این کشور انجام دهند گفت: امروز باید همه ملت ها و دولت ها کمک کرده و بستر سازی کنند تا جریان ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی در مصر پیروز صحنه باشند و اهداف آمریکا نیز در این کشور ناکام بماند.

اتفاقات مصر خلاء وجود یک رهبر جامع  در این کشور نشان می دهد
وی با اشاره به این که اتفاقات مصر خلاء وجود یک رهبر جامع  در این کشور نشان می دهد گفت: ملت ایران به کمک ولی وفقیه توانست انقلاب کرده و پیروز شود و در طول این 34 سال نیز به کمک ولی فقیه توانست از بحران هایی به مراتب سخت تر از بحران مصر عبور کند.
دهقان گفت: متاسفانه مصر از تجربه روشن و موفق انقلاب ایران درس نگرفت و سران وابسته به آمریکا در کشور خود را با قضاتی محاکمه کردند که خود این قضات منصوب حسنی مبارک بودند.
نماینده مردم طرقبه و چناران در ادامه با بیان این که انقلابیون نباید از همان ابتدا، کار را به دست ارتش مصر که سال ها مراوداتی با آمریکا و رژیم صهیونیستی داشت می دادند گفت: امام خمینی (ره) پس از پیروزی انقلاب در عین حال که ارتش را حفظ کرد یک ارتش مردمی به نام سپاه و بسیج نیز تشکیل داد.
عضو هیئت رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که اقدامات مرسی ضربه سنگینی به مصر زد گفت: او قصد داشت آمریکا، اسرائیل و هم پیمانان آنان را کنار خود داشته باشد به همین خاطر کاملا مردم را فراموش کرد در حالی که امام خمینی (ره) بیشترین توجهش به مردم بود و مردم را همیشه در صحنه نگه می داشت.
وی گفت: متاسفانه مرسی رابطه خود را با اسرائیل قطع نکرد در حالی که درخواست مردم مصر قطع ارتباط دولت مردان کشورشان با آمریکا و اسرائیل بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، دهقان در پایان با بیان ایکه خلاء وجود یک رهبر در مصر مهمترین آسیبی است که متاسفانه انقلاب مصر با آن مواجه است گفت: مصر به عنوان یک کشور و ملت انقلابی نیاز به رهبری انقلابی دارد./
پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet