آغاز امامت امام زمان (عج)
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter
پاپی زاده: افزایش 171 درصدی واردات مرغ در مهرماه

برنج آمریکایی بر سرسفره های مردم آمده است

سرویس اقتصادی
عضوکمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس، با تأکید براینکه ذخیره سازی گوشت و مرغ ازمحورهای اصلی جلسات اخیر کمیسیون کشاورزی برای ماه محرم بوده است، گفت: متأسفانه این ذخیره سازی از سوی مسئولان دولتی صورت نگرفت به طوری که برای جبران کمبود درماه محرم به واردات و عرضه مرغ و گوشت قرمز منجمد برزیلی و انواعی از برنج های خارجی پرداخته اند.
دوشنبه 13 آبان 1392 ساعت 15:11
برنج آمریکایی بر سرسفره های مردم آمده است عضوکمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس، با تأکید براینکه ذخیره سازی گوشت و مرغ ازمحورهای اصلی جلسات اخیر کمیسیون کشاورزی برای ماه محرم بوده است، گفت: متأسفانه این ذخیره سازی از سوی مسئولان دولتی صورت نگرفت به طوری که برای جبران کمبود درماه محرم به واردات و عرضه مرغ و گوشت قرمز منجمد برزیلی و انواعی از برنج های خارجی پرداخته اند. http://cdn.icana.ir/d/019/44781.jpg برنج,آمریکایی,بر,سرسفره,های,مردم,آمده,است Icana

خانه ملت؛اقتصادی؛با توجه به فرارسیدن ماه محرم و مصرف بیشتر گوشت و مرغ دردهه اول این ماه دولت برای تنظیم بازار کالاهای اساسی درماه محرم و صفر برنامه ای درنظر گرفته است به طوری که براساس گزارش رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و سخنگوی ستاد تنظیم بازار در ایام ماه محرم  قیمت ها را اعلام کرده ودراختیارمساجد وهیئت ها مذهبی برای نذورات قرارداده است  به طوری که هر تقاضایی مبنی بر عزاداری، هیئت‌های مذهبی و یا نذورات وجود داشته باشد از طریق سازمان‌های صنعت سراسر کشور تأمین کالا می‌شود و هیچ مشکلی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد.

 با توجه به اینکه ازدوماه گذشته کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس پیش بینی کمبود و گرانی کالاهای اساسی از جمله گوشت قرمز و مرغ را درایام ماه محرم کرده بود به همین علت حدود 3 جلسه با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان بانک مرکزی ونماینده اصناف و اتحادیه‌های تولیدی دام و طیوربرگزارکرد که در این جلسات تعهداتی از سوی بانک مرکزی و تولید کنندگان داده شد به طوری که بانک مرکزی تعهد داد با توجه به اینکه نیمی از سال سپری شده است حدود 2 میلیارد دلار اعتبار برای تأمین نهادهای دامی به تولیدکنندگان اختصاص دهد و همچنین تولید کنندگان هم تعهد دادن که در ازای این 2 میلیارد دلار اعتبار ازسوی بانک مرکزی برای تأمین نهاده های دامی در حد نیاز بازار کالاهای اساسی چون گوشت و مرغ را تولید کنند که  با مشکلات و معضلاتی چون کمبود و گرانی بیش از حد کالاهای اساسی دراین ماه مواجه نشویم.

اما در راستای بخشنامه میزان واردات در مهرماه سال جاری متأسفانه میزان واردات گوشت مرغ در مهرماه نسبت به شهریورماه سال جاری 171 درصد افزایش داشته است.

با توجه به تذکرات کمیسیون کشاورزی مبنی بر ذخیره سازی گوشت و مرغ به مسئولان دولتی چرا باید این میزان حجم واردات فقط در یک ماه صورت گیرد؟ چرا باتوجه به تعهدات بانک مرکزی و تولید کنندگان باید واردات انجام گیرد به گونه ای که متأسفانه دراین دولت هم تولید داخلی مجدد فدای واردات شده است؟

دراین خصوص عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس درگفت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری خانه ملت، گفت: دردوماه گذشته سه جلسه متوالی درخصوص حل مشکلات ومعضلات بخش دامی کشور به ویژه تأمین گوشت و مرغ در ایام ماه محرم از سوی کمیسیون کشاورزی مجلس با تولید کنندگان و مسئولان دولتی صورت گرفت به طوری که در این جلسات مقرر شد بانک مرکزی باید هرچه سریعتر ارزمورد نیاز برای ترخیص نهاده های دامی را به تولید کنندگان تخصیص دهد تا با تأمین خوراک دام و طیورتولید کنندگان بتوانند محصول نهایی که گوشت قرمز و  سفید است را به بازار با قیمت مناسبی عرضه کنند.

رهایی از تنش های بخش دام و طیور در گرو تخصیص فقط 2 میلیارد دلاراعتبار

نماینده مردم دزفول درمجلس شورای اسلامی، با انتقاد ازاینکه متأسفانه تاکنون فقط دموراژ کشتی های معطل مانده در بنادرجنوبی کشورپرداخت شده است، تصریح کرد: متأسفانه تابه امروز دولت در خصوص تخصیص ارز مورد نیاز برای ترخیص نهاده های دامی عملکرد جدی و مؤثری نداشته است به طوری که تنها راه حل برای رهایی از تنش های موجود در بخش دام و طیور تخصیص فقط 2 میلیارد دلار اعتباربه صورت ارز مرجع یا ارزمبادله ای ازسوی بانک مرکزی برای ترخیص نهاده های دامی می باشد که به همین جهت این مهم طی جلسات برگزارشده به نمایندگان بانک مرکزی تذکرداده شد و این نمایندگان هم تخصیص این میزان اعتبار را به کمیسیون کشاورزی مجلس تضمین کردند.

این نماینده مردم درمجلس نهم، با اشاره به تبعات منفی عدم تخصیص این میزان اعتبار ازسوی بانک مرکزی برای ترخیص نهاده های دامی، اظهارداشت: با توجه به اینکه دوره جوجه ریزی 45 روزه است اگراین2 میلیارد دلار اعتبار هر چه سریع تربه صورت ارز مرجع یا ارزمبادله ای ازسوی بانک مرکزی برای ترخیص نهاده های دامی تأمین نشود به طور حتم در 45 روز آینده که مصادف با یک دوره تولید مرغ است دربحث تأمین گوشت قرمز و سفید مورد نیاز مصرفی جامعه با مشکلات و معضلات جدی تری مواجه خواهیم شد.

کشور یک فصل در تولید مرغ معطل ماند

پاپی زاده، با انتقادازاینکه متأسفانه درشهریورماه بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن وتجارت درخصوص تخصیص این میزان اعتبار و حل مشکل ترخیص نهاده های دامی به توافق نرسیدند، افزود: متأسفانه این عدم توافق بین سازمان های دولتی باعث شد که در شهریور ماه تولید کنندگان باکمبود و گرانی شدید نهاده های دامی مواجه شوند به گونه ای که این قطعی نهاده ها در بازار منجر به این امر شد که تولید کنندگان نتوانستند نهاده های مورد نیاز خود را به موقع دراین ماه برای جوجه ریزی تأمین کنند و عدم تأمین نهاده های دامی در شهریور ماه یعنی اینکه متأسفانه کشور یک فصل در تولید مرغ معطل ماند.

واردات 171 درصدی مرغ در مهرماه سال جاری

وی، با تأکید براینکه این عدم جوجه ریزی در شهریورماه به طور کامل تبعات منفی خود را درمهرماه نشان داده است، تصریح کرد: با توجه به اینکه دوره جوجه ریزی 45 روزه است به علت قطعی نهاده ها در شهریور ماه، جوجه ریزی در این ماه صورت نگرفته به همین جهت با گذشت 45 روز کشور در مهرماه با کمبود مرغ مواجه شده است که برای جبران این کمبود  متأسفانه مسئولان دولتی  به واردات  171 درصدی گوشت مرغ در مهرماه پرداخته اند.

نماینده مردم دزفول درمجلس، تصریح کرد: طی جلسات برگزارشده کمیسیون کشاورزی مجلس با مسئولان دولتی و  نمایندگان بانک مرکزی این تذکربه بانک مرکزی داده شد مبنی براینکه اگر این میزان اعتبار 2 میلیارد دلار به صورت ارزمرجع یا مبادله ای هرچه سریع تربرای تأمین نهاده های دامی تخصیص داده نشود به طورحتم در 45 روزآینده باید برای تأمین محصول نهایی چون مرغ بیش از این میزان اعتبار برای واردات بپردازید که متأسفانه با توجه به حجم واردات  171 درصدی واردات مرغ در مهرماه سال جاری این تذکر صورت گرفته است.

مصرف برنج آمریکایی در ماه محرم!

این نماینده مردم در مجلس نهم، با انتقاد ازعملکرد غیر کارشناسانه مسئولان دولتی، اظهارداشت: متأسفانه عملکرد مسئولان دولتی تا به امروز جز دامن زدن به تنش های حاکم دربخش دام و طیور چیز دیگری نبوده است به طوری که این اقدامات غیرمنطقی علاوه برارزبری فراوان از کشور و افزایش تورم باعث ورشکستگی تولید داخلی هم شده است به طوری که حتی در ماه محرم به جای استفاده ازبرنج ایرانی باید از برنج آمریکایی استفاده شود که این مهم نشان دهنده حمایت همه جانبه مسئولان دولتی از تولید کنندگان و کشاورزان خارجی است.

احیای صنعت مرغ سال ها زمان می خواهد

پاپی زاده، افزود: چنانچه مرغدارنتواند دو دور تولید داشته باشد به طورحتم هزینه های ثابت و بدهی های آن به حدی  افزایش پیدا می کند که مجبور به دست کشیدن از چرخه تولید و اعلام ورشکستگی می شود که این مهم باعث کاهش به شدت پتانسیل تولید گوشت مرغ  درسال های آتی می شود به طوری که این روند برای احیا مجدد آن سال ها ادامه خواهد یافت.

وی، با اشاره به جلسات دوماه اخیر کمیسیون کشاورزی مجلس، ادامه داد:متأسفانه بانک مرکزی در این جلسات سعی درعدم اجرای تعهدات خود مبنی برتخصیص 2 میلیارد دلار اعتبار برای تأمین نهاده ها داشت که کمیسیون کشاورزی بانک مرکزی را مجبوربه این عملکرد کرد، که متأسفانه دردوماه اخیر این اقدام از سوی بانک مرکزی صورت نگرفت به گونه ای که درحال حاضر ستاد تنظیم بازار محصولات نامرغوب خارجی را برای عرضه در ماه محرم در نظر گرفته است.

نابودی صنعت دام و طیور در آینده ای نه چندان دور

نماینده مردم دزفول درمجلس، با تأکید براینکه از مرداد ماه تا به امروز کشتی های حاوی نهاده های دامی در بنادر جنوبی کشور باقی مانده اند و فقط دموراژ آنها پرداخت می شود، اظهار داشت: با توجه به اینکه مشکل ترخیص نهاده های دامی از سوی بانک مرکزی تا به امروز حل نشده است به طورحتم این روند کمبود و گرانی گوشت قرمز و گوشت سفید همچنان ادامه خواهد داشت به طوری که تا چند ماه آینده کشور دیگر صنعتی به نام صنعت دام و طیور نخواهد داشت و از اصلی ترین وارد کنندگان محصولات دام و طیور در سطح جهانی می شود.

عضوکمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس،با اشاره به اینکه ذخیره سازی گوشت و مرغ ازمحورهای اصلی جلسات گذشته کمیسیون کشاورزی بوده است، گفت: مسئولان دولتی از چند ماه گذشته برای مصرف بیشتر گوشت و مرغ در ماه محرم باید مازاد تولید گوشت سفید و گوشت قرمز را در انبارها ذخیره می کردندکه متأسفانه این اقدام از سوی مسئولان صورت نگرفت به طوری که برای جبران کمبود دراین ماه به واردات و عرضه  مرغ و گوشت قرمز منجمد برزیلی و انواعی از برنج های خارجی پرداخته اند.

جدول قیمت کالاهای اساسی برای عرضه در ماه محرم از سوی ستاد تنظیم بازار:

 

 

کالا

قیمت

برنج سفید

کیلویی 2050تومان

برنج آرژانتینی

کیلویی2200 تومان

برنج هندی

کیلویی 3750 تومان

برنج آمریکایی

کیلویی 2150 تومان

گوشت قرمز منجمد برزیلی

کیلویی 16500 ـ 18000 تومان

مرغ منجمد

کیلویی 6500 تومان

شکر

کیلویی 1900 تومان

قند

کیلویی 2000 تومان

روغن

۲۰درصد کمتر از قیمت درج شده

 

 

گزارش از سوگند السادات چاوشی

پایان پیام/

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000