روز مجلس
1386/07/09 15:55:00
سرویس اقتصادی

ترکیب هیات تجدیدنظر اصل 44 قانون اساسی مشخص شد

با تصویب مجلس شورای اسلامی ترکیب هیات تجدید نظر اصل ۴۴ قانون اساسی مشخص شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی هیات تجدیدنظر     می‌تواند تصمیمات شورا را نقض یا عینا تایید یا حسب مورد آن را تعدیل یا اصلاح کند یا مستقلا تصمیم دیگری بگیرد.

هیات تجدیدنظر که در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زیر تشکیل می شود:

سه قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضاییه، دو صاحبنظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور و دو صاحبنظر در فعالیت های تجاری و صنعتی و زیربنایی به پیشنهاد مشترک وزرای صنایع و معادن و بازرگانی و حکم رئیس جمهور.

نمایندگان مقرر کردند که اعضای هیات تجدیدنظر باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کار مفید و مرتبط باشند. سایر شرایط انتخاب اعضا و همچنین ضوابط مرتبط با دوره تصدی اعضا، اشتغال، عزل و رسیدگی به تخلفات اعضا و نیز موقعیت شغلی و ضوابط استخدامی و حقوق و مزایای آنان به ترتیبی خواهد بود که در بند (ب) ماده 54 و مواد 56 و 57 این قانون ذکر شده است.

نمایندگان نحوه تصمیم گیری هیات تجدیدنظر را به شرح زیر مقرر کردند:

الف- تصمیمات هیات تجدیدنظر منوط به تصویب اکثریت اعضای آن است، ولی رای تجدیدنظر در مورد تصمیمات ماده 62 این قانون در عین حال باید متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضی این هیات باشد.

ب- هیات تجدیدنظر می تواند، امر تحقیق و بازرسی را به موسسات تخصصی و اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص که طبق قوانین خاص تشکیل و احزار صلاحیت شده اند، ارجاع کند.

د- تصمیمات هیات تجدیدنظر به شرح بند فوق قطعی و لازم الاجرا خواهد بود و در هیچ یک از مراجع اداری و قضایی قابل اعتراض نیست.

طبق این مصوبه، هیات تجدیدنظر می تواند طرفین دعوا را برای ادای توضیحات دعوت نماید و همچنین طرفین و یا وکیل آنها بنابه تشخیص خود می توانند حضورا یا با ارائه لایحه دفاعیه نسبت به ادای توضیحات در جلسه رسیدگی به پرونده مطروحه اقدام نمایند، در غیر این صورت هیات با توجه به مدارک و مستندات مضبوط در پرونده، تصمیم مقتضی خواهد گرفت.

نمایندگان همچنین مقرر کردند: تصمیمات شورای رقابت جز در مورد بند 12 ماده 62 این قانون پس از ابلاغ به ذی نفع قابل اجرا است و تجدید نظر خواهی ذی نفع به موجب ماده 64 مانع اجرا نخواهد شد.

در هر صورت ذی نفع می تواند همزمان با تجدید نظرخواهی یا پس از آن تا زمان تصمیم گیری هیات تجدیدنظر، توقف اجرای تصمیم شورای رقابت را تقاضا کند و هیات تجدیدنظر فورا با تقاضا رسیدگی کرده و می تواند با اخذ تامین یا تضمین مناسب دستور توقف اجرای تصمیمات شورای رقابت را صادر کند.

با تصویب ماده 67 این لایحه اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت دیده از رویه های ضد رقابتی مذکور در این قانون، می توانند حداکثر ظرف یکسال از زمان قطعیت تصمیمات شورای رقابت یا هیات تجدید نظر مبنی بر اعمال رویه های ضدرقابتی، به منظور جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعایت مقررات این قانون در صورتی به دادخواست رسیدگی می کند که خواهان رونوشت رای قطعی شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر را به دادخواست مذکور پیوست کرده باشد.

تبصره- در مواردی که تصمیمات شورای رقابت یا هیات تجدید نظر جنبه عمومی داشته و پس از قطعیت از طریق جراید کثیرالانتشار منتشر می شود، اشخاص ثالث ذی نفع می توانند با اخذ گواهی از شورای رقابت مبنی بر شمول تصمیم مذکور برآنها، دادخواست خود را به دادگاه صلاحیتدار بدهند.

صدور حکم به جبران خسارت، منوط به ارائه گواهی مذکور است و دادگاه در صورت درخواست خواهان مبنی بر تقاضای صدور گواهی با صدور قرار اطاله، تا اعلام پاسخ شورای رقابت از رسیدگی خودداری می نماید. رسیدگی شورا به درخواست های موضوع این تبصره خارج از نوبت خواهد بود.

طبق ماده 68 شورای رقابت در کلیه جرائم موضوع این قانون سمت شاکی داشته باشد و از دادگاه صلاحیتدار برای جبران خسارت وارد شده به منافع عمومی درخواست رسیدگی کند.

 

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet