به گزارش خبرگزاری خانه ملت به نقل روا از بط عمومی دفتر نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در نشستی با حضور نماینده مردم، رئیس شورای شهر آران و بیدگل، رئیس اداره راه و شهرسازی و نماینده شرکت های صنعتی شهرستان، مشکل اسناد شهرکهای صنعتی بررسی شد.

در این نشست سیدجواد ساداتی نژاد ضمن تاکید بر پیگیری موضوع، اتفاق نظر و جمع بندی شورای شهر، شهرداری و صاحبان صنایع منطقه را گام اساسی جهت رفع این مشکل عنوان کرد و بر انجام هرچه سریعتر آن تأکید کرد.