سال ۹۸ سال رونق تولید

برای ارتباط با سردبیر و دبیر گروه های خبری خبرگزاری خانه ملت از نشانی الکترونیک ثبت شده در جدول زیر استفاده نمایید

عنوان آدرس پست الکترونیک
سردبیر  Email: editorchief@icana.ir
دبیر گروه سیاسی  Email: politics@icana.ir
دبیر گروه اقتصادی  Email: economic@icana.ir
دبیر گروه فرهنگی  Email: culture@icana.ir
دبیر گروه اجتماعی  Email: society@icana.ir
دبیر گروه بین الملل  Email: world@icana.ir
دبیر گروه چندرسانه ای  Email:  multimedia@icana.ir

شماره تماس های خبرگزاری خانه ملت: 39932326، 33501984 و 33503794

فکس:  33503816

نشانی : ضلع شمال مجلس شورای اسلامی، خبرگزاری خانه ملت

صاحب امتیاز: مجلس شورای اسلامی
مدیر مسئول: مهدی کیائی