هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : افکار عمومی ( ۱ )
حساسیت و احساس مسئولیت افکار عمومی در قبال آموزش‌وپرورش ستودنی است
1395/11/26 09:09
محمدرضا تابش:

حساسیت و احساس مسئولیت افکار عمومی در قبال آموزش‌وپرورش ستودنی است

نائب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور گفت: در قانون برنامه برای افزایش ایمنی و مقاوم‌سازی مدارس و فضاهای پرورشی و ورزشی آموزش و پرورش، معادل ریالی سه میلیارد دلار از محل صندوق ذخیره ارزی اختصا...