هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : انحصار واردات برنج ( ۱ )
کمیسیون کشاورزی مجلس موضوع انحصار واردات برنج را پیگیری می کند+متن نامه
1394/11/13 12:30
اسماعیل نیا:

کمیسیون کشاورزی مجلس موضوع انحصار واردات برنج را پیگیری می کند+متن نامه

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کمیسیون کشاورزی موضوع انحصار واردات برنج را پیگیری می کند، گفت:وزیر جهادکشاورزی باید پاسخگو باشد.