هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : آب و هوا ( ۱ )
آب و هوا نباید به عرصه تاخت و تاز سوداگران اقتصادی تبدیل شود
1395/12/11 16:35
حافظی مطرح کرد:

آب و هوا نباید به عرصه تاخت و تاز سوداگران اقتصادی تبدیل شود

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با اشاره به اینکه نبایستی با سلامت مردم شوخی شود, گفت: صیانت از سلامت مردم و محصولات غذایی و آب شرب وظیفه حاکمیت است که مطالبه جدی مردم از حا...