هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : آیسکو ( ۲ )
عضویت در آیسکو نتیجه عملکرد مثبت وزارتخانه‌های خارجه و اقتصاد
1395/12/16 17:46
نماینده شیروان در تشریح اقدام چهل و یکم از پروژه صد روز 100 اقدام عنوان کرد:

عضویت در آیسکو نتیجه عملکرد مثبت وزارتخانه‌های خارجه و اقتصاد

عبدالرضا عزیزی، نماینده شیروان و عضو کمیسیون اجتماعی اظهارداشت: عضویت در آیسکو نتیجه عملکرد مثبت وزارتخانه‌های خارجه و اقتصاد بود.

ایران تا 5 ماه دیگر عضو عادی آیسکو می شود
1395/12/14 15:16
محمدی در تشریح اقدام چهل و یکم از پروژه صد روز 100 اقدام عنوان کرد:

ایران تا 5 ماه دیگر عضو عادی آیسکو می شود

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار عضویت در آیسکو را یکی از دستاوردهای دولت یازدهم دانست و اظهار کرد: ایران بعد از برداشته شدن تحریم ها به عضویت سازمان آیسکو درآمده است و این اقدام فرصت قابل توجهی برای ج...