هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : آموزش ( ۲ )
همایون هاشمی
1397/01/12 16:47
هاشمی:

وزارت بهداشت اجرای برنامه‌های آموزش پیشگیری را از بدنه خود آغاز کند

عضو کمیسیون بهداشت مجلس، بر ضرورت تقویت معاونت آموزشی وزارت بهداشت و آغاز اجرای برنامه‌هایش در حوزه پیشگیری از بدنه این وزارتخانه تاکید کرد.

در حوزه آموزش موضوعی وجود نداشته که کمیسیون آموزش به آن بی توجه بوده باشد
1395/12/16 13:55
عضو کمیسیون آموزش مجلس:

در حوزه آموزش موضوعی وجود نداشته که کمیسیون آموزش به آن بی توجه بوده باشد

عضو کمیسیون آموزش مجلس با تصریح بر اینکه موضوعی در حوزه آموزش وجود نداشته است که به آن بی توجه بوده باشیم، گفت: مجلس در اهداف لایحه برنامه ششم توسعه کشور و همچنین بودجه سال 96، دو مشخصه بارز دارد که ا...