هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : ارزش افزوده ( ۲ )
داوود محمدی
1396/10/06 23:52
محمدی:

اعتبارات ارزش افزوده موجب تحول در ورزش شده است

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: اختصاص ۲۷ صدم درصد از محل ارزش افزوده به ورزش گام ارزشمندی از سوی مجلس موجب تقویت و تحول در عرصه ورزش کشور شده است.

۱۰۰۰میلیاردتومان از درآمد ارزش‌افزوده کشور به ورزش اختصاص می‌یابد
1395/12/26 10:09
معاون وزیر ورزش و جوانان:

۱۰۰۰میلیاردتومان از درآمد ارزش‌افزوده کشور به ورزش اختصاص می‌یابد

معاون حقوقی، امور مجلس و استان های وزیر ورزش و جوانان گفت: بیش از یک هزار میلیارد تومان از درآمد ارزش افزوده سال آینده کشور به حوزه ورزش تخصیص داده می شود.