هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : اتخاذ دیپلماسی تهاجمی ( ۱ )
لزوم اتخاذ دیپلماسی تهاجمی دولت جمهوری اسلامی در برابر امریکا
1396/01/14 15:29
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی:

لزوم اتخاذ دیپلماسی تهاجمی دولت جمهوری اسلامی در برابر امریکا

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح کمیسیون امنیت ملی مجلس مبنی بر تروریست دانستن ارتش امریکا در صحن علنی اظهار کرد: دولت نیز باید در حوزه دیپلماسی تهاجم خود را آغ...