هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : اشتغال دولتی ( ۱ )
جوانان به اشتغال دولتی فکر نکنند
1396/01/20 10:45
نماینده مردم شرق گلستان در مجلس:

جوانان به اشتغال دولتی فکر نکنند

نماینده مردم شرق گلستان در مجلس شورای اسلامی با بیان این که جوانان به اشتغال دولتی فکر نکنند، گفت: ایجاد اشتغال دولتی برای تمام جوانان کشور امکان پذیر نیست.