هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : اورژانس ( ۳ )
رسول خضری
1396/09/15 09:41
خضری:‌

نگاه وی‍ژه دولت و مجلس به اورژانس پیش بیمارستانی در بودجه سال 97/زمان حضور اورژانس درمحل حادثه بهبود یافته است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با تاکید براختصاص بودجه مناسب به اورژانس پیش بیمارستانی دربودجه سال آینده، گفت:‌ زمان حضور اورژانس درمحل حادثه نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده است.

محمدنعیم امینی فرد
1396/04/03 12:34
امینی فرد مطرح کرد:

کمبود نیروی انسانس متخصص دغدغه اصلی اورژانس /کاهش مرگ و میر در کشور با اصلاح خدمات اورژانس پیش بیمارستانی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بررفع کمبود نیروی انسانی دراورژانس، گفت: بازنگری جدی در تعاریف خدمات اورژانس پیش بیمارستانی برای کاهش میزان مرگ و میرباید صورت گیرد.

اورژانس پیشانی سیستم درمانی در هر بیمارستان است
1396/01/20 13:01
عضو کمیسیون بهداشت مجلس:

اورژانس پیشانی سیستم درمانی در هر بیمارستان است

نماینده مجلس گفت: بیشترین بار کاری و مراجعات به سیستم اورژانس است و اگر بتوانیم این سیستم را به درستی سازماندهی کنیم ،سلامت مردم را تضمین کرده ایم و بار سایر بخش ها را نیز تعدیل کرده ایم.