هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : اعتبارات حوزه سلامت ( ۳ )
محمدحسین قربانی
1397/01/22 14:42
قربانی مطرح کرد:

رفع مشکلات حوزه سلامت در گروی تحقق اعتبارات 64هزار میلیاردتومانی این بخش

عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس با یادآوری تعیین منابع 64هزار میلیاردی برای حوزه سلامت از دولت خواست تا به تکالیف قانونی خود درجهت تحقق اعتبارات وزارت بهداشت عمل کند.

منابع اعتباری کفاف حل مشکلات حوزه سلامت را نمی‌دهد/درآمدهای پایدار بخش بهداشت تاحدودی تأمین شده است
1396/02/10 15:09
قربانی:

منابع اعتباری کفاف حل مشکلات حوزه سلامت را نمی‌دهد/درآمدهای پایدار بخش بهداشت تاحدودی تأمین شده است

نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه منابع حوزه سلامت کافی نیست، گفت: دولت قانون را در اختصاص 10 درصد از منابع اعتباری هدفمندی یارانه ها به حوزه سلامت رعایت کند.

اولویت دولت پرداخت اعتبارات حوزه سلامت باشد/ تعلل در پرداخت اعتبارات ارائه کنندگان خدمات سلامت را با مشکل مواجه می کند
1396/01/22 09:35
عابدی:

اولویت دولت پرداخت اعتبارات حوزه سلامت باشد/ تعلل در پرداخت اعتبارات ارائه کنندگان خدمات سلامت را با مشکل مواجه می کند

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه عملکرد دولت در سال ٩٥ در پرداخت منابع حوزه سلامت به دلیل سیرنزولی قیمت نفت مناسب نبود، گفت: اولویت دولت پرداخت اعتبارات حوزه سلامت باشد.