هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : اولویت های وزارت کار ( ۱ )
رئیس جمهوری اولویت های وزارت کار در حوزه تولید را ابلاغ کرد
1396/01/23 15:19
در نامه ای خطاب به وزیر کار؛

رئیس جمهوری اولویت های وزارت کار در حوزه تولید را ابلاغ کرد

رئیس جمهوری در بخشنامه‌ ای به تمامی دستگاه‌ها و در نامه جداگانه ‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اولویت های حوزه تولید را ابلاغ کرد.