هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : ارایه اظهارنامه مالیات ( ۱ )
امروز، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
1396/01/31 11:15
معاون سازمان مالیاتی اعلام کرد؛

امروز، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت: سی و یکم فروردین ماه ۹۶، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه زمستان ۹۵ است.