هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : استفاده از امکانات دولتی برای تبیلغات ریاست جمهوری ( ۱ )
رسانه‌های برخوردار از بودجه دولتی منعی برای تبلیغات انتخاباتی کاندیداها ندارند؛ به شرط رعایت تساوی
1396/02/04 07:35
قاضی زاده:

رسانه‌های برخوردار از بودجه دولتی منعی برای تبلیغات انتخاباتی کاندیداها ندارند؛ به شرط رعایت تساوی

رئیس کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری مستقر در صدا و سیما می‌گوید رسانه‌های برخوردار از بودجه دولتی منعی برای تبلیغات انتخاباتی کاندیداها ندارند؛ به شرط رعایت تساوی نسبت به همه نامزدها.