هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : ایجاد تعامل بیشتر ( ۱ )
زمینه برای ایجاد تعامل بیشتر بین دانشگاه و صنعت فراهم شود
1396/02/07 09:41
نماینده مردم کوهرنگ در مجلس:

زمینه برای ایجاد تعامل بیشتر بین دانشگاه و صنعت فراهم شود

نماینده مردم شهرستان های کوهرنگ، فارسان، اردل و کیار در مجلس گفت: زمینه برای ایجاد تعامل بیشتر بین دانشگاه و صنعت فراهم شود.