هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : ایجاد منابع درآمدی جدید برای آموزش و پرورش ( ۱ )
دیگر مطالبات معلمان مانند رسوبات روی هم انبار نمی‌شود/ طرح ایجاد منابع درآمدی جدید برای آموزش و پرورش
1396/02/17 11:57
/فرهنگیان از نگاه نمایندگان/

دیگر مطالبات معلمان مانند رسوبات روی هم انبار نمی‌شود/ طرح ایجاد منابع درآمدی جدید برای آموزش و پرورش

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه دیگر مطالبات معلمان مانند رسوبات روی هم انبار نمی‌شود، از طرح ایجاد منابع درآمدی جدید برای آموزش و پرورش خبر داد.