هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : انباشت سلاح ( ۱ )
برخی کشورها با استفاده از درآمدهای نفتی،منطقه را به انبار سلاحهای غربی تبدیل می کنند
1396/03/02 15:54
شمخانی در بدو ورود به روسیه:

برخی کشورها با استفاده از درآمدهای نفتی،منطقه را به انبار سلاحهای غربی تبدیل می کنند

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با بیان اینکه انباشت سلاح هیچگاه امنیت آفرین نبوده، گفت: برخی کشورهای بد سابقه در حمایت از تروریسم بذر ناامنی و خشونت را می پراکنند.