هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : امتیاز تعرفه واردات ( ۱ )
مهدی مقدسی
1396/03/09 11:39
مقدسی:

صنعت خودروی کشور نباید تا ابد از امتیاز تعرفه واردات خودرو بهره ببرد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: صنعت خودروی کشور نباید به صورت یک طرفه توسط دولت مورد حمایت قرار گیرد بلکه بخش عمده حمایت باید از طریق تعریف یک استراتژی برای تحول در طراحی، ایمنی و کیفیت توسط خودِ...