هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : ادارات ثبت ( ۱ )
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
1396/03/09 15:27
انجم شعاع:

تغییر چگونگی وصول مهریه/متقاضیان ابتدا به ادارات ثبت مراجعه کنند

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه متقاضیان وصول مهریه ابتدا باید به ثبت مراجعه کنند، گفت: براساس بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه، افرادی که سند رسمی لازم الاجرا از قبی...