هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : ابلاغ دولت ( ۱ )
محمدباقر سعادت
1396/03/27 09:34
سعادت تاکید کرد:

کاهش سموم محصولات کشاورزی در انتظار ابلاغ دولت

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، گفت: طرح کاهش استفاده از سموم آفت کش در زمین های کشاورزی به تصویب مجلس رسیده است و منتظر اجرای این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، ...