هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : اعتبارات بیابان‌زدایی ( ۱ )
علی اکبر کریمی
1396/03/27 09:47
کریمی ابراز کرد:

جای خالی اعتبارات بیابان‌زدایی در طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، گفت: در طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک، تخصیص اعتبار به منظور بیابان زدایی باتوجه به همجواری این شهر با کویر میقان، مورد توجه قرار نگرفته است.