هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : افزایش رکود و قیمت مسکن ( ۲ )

شادمهر کاظم زاده
1396/03/31 18:07
کاظم زاده مطرح کرد:

مسکن موتور محرک اقتصاد/افزایش رکود و قیمت مسکن دو نتیجه قانون جدید مالیات بر مسکن هستند

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت: مسکن موتور محرک اقتصاد است ، بنابراین با اجرای قانون جدید مالیات، قیمت نهایی مسکن گران می شود و رکود بخش مسکن حتی بیشتر از سابق می شود.