هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : اقدامات سنای آمریکا ( ۱ )
محمد جواد جمالی نوبندگانی
1396/04/02 13:52
جمالی نوبندگانی:

سکوت در مقابل اقدامات سنای آمریکا طرف مقابل را دچار سوءبرداشت می‌کند

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، گفت: متأسفانه ما در برابر مصوبه سنا در تحریم ایران هیچ پیامی به طرف مقابل نفرستاده‌ایم که با سکوت ما طرف مقابل دچار سوء برداشت می‌شود.