هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : ارتقای بهره وری ( ۲ )
مهدی فرشادان
1396/03/28 11:31
فرشادان مطرح کرد:

تمرکز محدود به چند محصول خاص در صادرات رشد اقتصادی را فلج می کند/ بدون اصلاح بروکراسی اداری رشد اقتصادی محقق نمی شود

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم دست یابی به رشد اقتصادی پایدار گفت:برای دست یابی به رشد اقتصادی مطلوب نباید صادرات کشور متمرکز به چند محصول خاص شود.

نیل به رشد اقتصادی هشت درصدی در گرو ارتقای بهره وری است
1394/11/30 12:47
قوامی مطرح کرد:

نیل به رشد اقتصادی هشت درصدی در گرو ارتقای بهره وری است

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به عوامل دخیل در تحقق رشد اقتصادی، گفت: نیل به رشد اقتصادی 8 درصدی در گرو ارتقای بهره وری و توجه به عوامل تولید داخلی است.