هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : افتتاح بیمارستان در فراهان ( ۱ )
محمد حسینی تفرش
1396/04/19 16:07
حسینی:

تامین پزشک متخصص برای بیمارستان فراهان در دستورکار قرار گیرد

نماینده مردم تفرش، آشتیان وفراهان در مجلس شورای اسلامی، گفت: هم اکنون بخش عمومی، داخلی، زایمان، بستری و رادیولوژی بیمارستان فراهان فعال شده وبرای گسترش خدمات این مرکز درمانی به پزشک متخصص نیاز است.