هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : آلودگی آب ( ۱ )
آلودگی آب آشامیدنی
1396/05/04 08:02
«خانه ملت» صحت اخبار آلودگی آب تهران را بررسی کرد؛

یک بام و دو هوای پرونده کیفیت آب پایتخت /لیوان مملو از تردید در دستان شهروندان

چند دهه است که آلودگی آب تهران مطرح بوده و اخبار ضد و نقیضی در مورد آن منتشر شده است، به گونه ای که مسئولان ،گاه در تایید این اخبار و گاه در تکذیب آن اظهارنظر کرده اند.