هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : آیین نامه داخلی مجلس ( ۱ )
جعفرزاده ایمنی آبادی
1396/05/20 16:26
جعفرزاده ایمن آبادی:

ارائه گزارش سالانه رئیس جمهور و وزرا به مجلس شرایط طرح سوالات ملی و اساسی را فراهم می کند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: ارائه گزارش های سالانه رئیس جمهور و وزرا به مجلس از طرح سوالات موردی و سلیقه ای و ارزیابی فردی نمایندگان جلوگیری می کند.