هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : ارائه آرد در بورس ( ۱ )
محمدباقر سعادت
1396/06/01 13:20
سعادت تاکیدکرد:

ارائه آرد در بورس کالا راهکاری برای افزایش کیفیت نان

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه تورم و شرایط اقتصادی اجازه نمی دهند نان مردم گران شود،گفت:افزایش نرخ نان،دهک های کم  درآمد جامعه را وارد مشکلات اقتصادی می‌کند.