هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : اختلاف نظر آموزش و پرورش و سازمان استخدامی ( ۱ )
سلیمی احمدی لاشکی عباسی
1396/06/28 18:55
خانه ملت بررسی می‌کند:

روایت‌های متفاوت از راه‌حل‌های قانونی برای بحران کمبود معلم

نمایندگان خانه ملت روایت‌ها و اظهارنظرهای متفاوتی در پی انتشار خبر اختلاف نظر آموزش و پرورش با سازمان امور استخدامی بر سر جذب نیرو از طریق آزمون از سوی نمایندگان داشته و درخصوص سونامی بازنشستگی معلمان...