هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : اجاره بهای مسکن ( ۱ )
اصغر سلیمی
1396/07/01 13:25
سلیمی:

لزوم برخورد با تغییرکاربری غیرمجاز واحدهای مسکونی به‌نام تجاری/ درآمد کارگران کفاف اجاره خانه 50متری را هم نمی‌دهد

عضوکمیسیون شوراها وامور داخلی مجلس،گفت: آرامش و امنیت بازارمسکن درگرو تخصصی شدن دفاتر املاک درکشور است، بنابراین نباید اجازه داد برخی از سودجویان با اخذ کمیسیون های نجومی تعادل بازار مسکن را برهم بزنن...