هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : آلایندگی در فصل سرما ( ۱ )
عبدالرضا هاشم زایی
1396/07/01 15:11
هاشم زایی مطرح کرد:

نوسازی خودروهای فرسوده و توسعه موتورهای انژکتوری لازمه کاهش آلایندگی هوای پایتخت

عضو مجمع نمایندگان استان تهران اقدماتی مانند نوسازی خودروهای فرسوده و تسریع در برقی کردن موتورهای کاربراتوری را در کاهش آلایندگی هوای پایتخت در فصل سرما موثر دانست.