هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : انتخاب عضو شورای پول و اعتبار ( ۱ )
روحانی رئیس جمهور خندان
1396/07/10 11:17
با حکم رییس جمهور؛

نهاوندیان و نیلی به عنوان عضو شورای پول و اعتبار شدند

رییس‌ جمهور به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و در حکمی محمد نهاوندیان و مسعود نیلی را به عنوان «عضو شورای پول و اعتبار» منصوب کرد.