شهادت امام محمدباقر(ع)
لیست خبر برای موضوع : ت کمیسیون قضایی ( ۱ )
کمیسیون قضائی و حقوقی
1396/07/18 12:45
کمالی پور در تشریح نشست کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس مطرح کرد:

بررسی سوال 3 نماینده از وزیر دادگستری/ ارجاع سوال قاضی پور از آوایی به صحن علنی مجلس

عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در تشریح نشست امروز کمیسیون متبوع خود،گفت: دراین نشست سوال نمایندگان از وزیر دادگستری مطرح شد.