هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : اوراق ( ۱ )
هادی قوامی
1396/08/03 06:00
قوامی:

اوراق با هدف تسویه بدهی های دولت صورت می گیرد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی،گفت: اوراقی که توسط دولت منتشر می شود غالبا به جهت تسویه حساب با پبمانکارانی است که در طرح های دولت مشارکت داشته اند.