هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : آتش‌سوزی دکل رگ سفید ( ۲ )
فریدون حسنوند
1396/09/14 17:19
حسنوند مطرح کرد:

تشریح آخرین جزییات مهار آتش در چاه 147 رگ سفید/ مهار براساس برنامه زمان بندی پیش می رود

رییس کمیسیون انرژی مجلس، آخرین جزییات مهار آتش در چاه 147 رگ سفید را تشریح کرد.

هدایت اله خادمی
1396/08/15 12:29
در گفت‌وگو مطرح شد

برآورد خسارات مالی آتش‌سوزی دکل رگ سفید

نایب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس میزان خسارات ناشی از آتش‌سوزی «رگ سفید» را تشریح کرد.