هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : امور منابع انسانی سازمان برنامه و بودجه ( ۱ )
محمد باقر نوبخت
1396/08/18 05:00
با حکم نوبخت؛

محمدعلی افتخاری رئیس امور منابع انسانی سازمان برنامه و بودجه شد

به موجب حکمی از سوی محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، محمدعلی افتخاری به سمت رئیس امور منابع انسانی و پشتیبانی این سازمان منصوب شد.