هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی کشور ( ۱ )
گزارش وزارت کشور از آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی به مجلس، اردیبهشت سال آتی
1394/12/17 18:50
طاهری از جلسه کمیسیون فرهنگی خبر داد:

گزارش وزارت کشور از آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی به مجلس، اردیبهشت سال آتی

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس از ارائه گزارش 6 ماهه معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کشور به مجلس درخصوص آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی کشور در اردیبهشت ماه سال آتی خبر داد.