هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : ارتباطات بین المللی اقتصادی ( ۱ )
شریعتمداری
1396/08/20 21:30
شریعتمداری:

نقشه راه برای ارتباطات بین المللی اقتصادی طراحی شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طراحی نقشه راه و اجرای ارتباطات بین المللی یکی از مهمترین اقدام هاست تا برای جذب سرمایه گذاری خارجی و استفاده از فناوری برای تقویت بخش خصوصی، واسپاری امور به این بخش و توا...