هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : انتقال کالاهای کشورهای مختلف ( ۱ )
فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران
1396/08/21 02:00
عسگری:

ایران راهگذر امن انتقال کالا است

رئیس کل گمرک ایران گفت: ایران با 15 کشور مرز مشترک زمینی دارد و راهگذر یا کریدور امن برای انتقال کالاهای کشورهای مختلف از شمال به جنوب، از دریای خزر تا اقیانوس هند است.