هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : ارتقاء جایگاه اعتباری ( ۱ )
بهمن طاهرخانی
1396/08/27 21:00
طاهرخانی:

نمایندگان مجلس پیگیر ارتقاء جایگاه اعتباری استان قزوین هستند

رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین گفت: هرچند تغییر بودجه بسیار سخت است اما با پیگیری نمایندگان برای ارتقاء جایگاه اعتباری استان اقدام شده و امسال شاهد اتفاق خوبی خواهیم بود.