هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی ( ۱ )
ابوالفضل ابوترابی
1396/08/29 17:25
ابوترابی در تشریح نشست امروز کمیسیون شوراهای مجلس:

شرط و شروط نمایندگان برای ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری – صنعتی جدید

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس از ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری – صنعتی خبرداد و گفت: البته ایجاد 8 منطقه ذکر شده باید دارای چهار شرط پیوست امنیتی،مشخص بودن حدود و مساحت،تامین مسائل مالی و مو...