هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : آیین‌نامه اجرای قانون تعیین تکلیف حق‌التدریسان ( ۱ )
سیدحمایت میرزاده
1396/09/05 12:55
میرزاده مطرح کرد:

محکم‌کاری کمیسیون آموزش مجلس برای اجرای دقیق قانون تعیین تکلیف حق‌التدریسان و عدم انحراف ایده اولیه

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس علت لزوم انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون متبوع خود در شورای تدوین آیین‌نامه اجرایی تعیین تکلیف حق‌التدریسان را نظارت دقیق مجلس بر حسن اجرای قانون توصیف کرد.