هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : 40میلیارد  تومان ضرر  برای  ماندن پیاز  بر روی دست ( ۱ )
ناصر موسوی لارگانی
1396/09/06 14:45
موسوی لارگانی خبر داد:

40میلیارد تومان ضرر ناشی از ماندن پیاز روی دست کشاورزان فلاورجانی/ بسترهای صادرات فعال شود

نماینده مردم فلاورجان درمجلس با بیان اینکه پیازکاران فلاورجانی برای بهبود شرایط اقتصادی خود نیازمند حمایت جدی دولتی هستند،گفت:برای نماندن پیاز بر روی دست کشاورزان باید بسترهای صادرات فعال شود.